PANASZ, KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS
  Hozzájárulok, hogy az általam megadott személyes adatokat a Csongrád Város Közterület-felügyelete az eljárás lefolytatása érdekében célhoz kötötten, jogszabályban előírt ideig kezelje.


   

   Panasz: olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más – így különösen bírósági, közigazgatási – eljárás hatálya alá. A panasz javaslatot is tartalmazhat.

  Közérdekű bejelentés: olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. A közérdekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat.

  A panasz vagy közérdekű bejelentés vizsgálatát a Közterület-felügyelet az alábbi esetekben mellőzheti:

  • azonosíthatatlan panaszos/bejelentő, nyilvánvalóan alaptalan panasz vagy közérdekű bejelentés,
  • korábbival azonos tartalmú, ugyanazon panaszos vagy közérdekű bejelentő által tett ismételt panasz vagy közérdekű bejelentés,
  • a panaszos a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított hat hónap után terjesztette elő panaszát,
  • amennyiben egyéni jog- vagy érdeksérelem, illetve közösségi érdek sérelme nem valószínűsíthető.