A KÖZTERÜLET-FELÜGYELET TEVÉKENYSÉGÉT MEGHATÁROZÓ JOGI HÁTTÉR

A Közterület-felügyelet tevékenységét az alábbi törvények és rendeletek szabályozzák:

1999. évi LXIII. törvény
a közterület-felügyeletről

2012. évi II. törvény
a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

2012. évi CXX. törvény
az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint az egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról

1988. évi I. törvény
a közúti közlekedésről

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet
a közúti közlekedés szabályairól (más néven: KRESZ)

21/2012. (IV. 13.) BM rendelet
a szabálysértési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés formájáról, módjáról és rendjéről, a szabálysértési nyilvántartó szerv által teljesített adatközlés rendjéről, valamint az egyes szabálysértési nyilvántartásokban kezelt adatokra tekintettel kiállított hatósági bizonyítvány kiadásának eljárási rendjéről

22/2012. (IV. 13.) BM rendelet
a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról

63/2012. (IV. 13.) Korm. rendelet
az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó szabálysértési pénzbírság, illetve helyszíni bírság kötelező mértékéről, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvénnyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet
a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról

42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelet
az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről

86/2012. (XII. 28.) BM rendelet
a rendészeti feladatokat ellátó személyek és a segédfelügyelők által alkalmazható kényszerítő eszközök igénylésének, átvételének és visszavételének szabályairól, a térítés módjáról, a kényszerítő eszközök típusaira, fajtáira és az alkalmazásukra, valamint a jelentéstétel és a kivizsgálás rendjére vonatkozó részletes szabályokról

55/2009. (X.16.) IRM rendelet
a kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a járművek elszállítására, valamint a felmerült költségekre vonatkozó szabályokról

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK

A Közterület-felügyelet tevékenységét az alábbi önkormányzati rendeletek szabályozzák:

4/2014. (II.24.) önkormányzati rendelet
A közterületek rendeltetéstől eltérő célú használatának szabályairól és díjairól
  – melléklet
 
– kérelem közterület-haszálathoz
  – függelék

56/2016. (XII.23.) önkormányzati rendelet
A zöldterületek és a fás szárú növények védelmének helyi szabályairól

32/2016. (VI. 24.) önkormányzati rendelet
A közterületek és ingatlanok tisztántartásáról

23/2011. (VI.17.) önkormányzati rendelet
Az üzletek éjszakai nyitvatartási idejének szabályozásáról

28/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet
Az állattartás körében a közösségi együttélés alapvető szabályainak meghatározásáról

16/2016. (III. 29.) önkormányzati rendelet
A nemdohányzók védelmének helyi szabályairól

20/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelet
A Körös-toroki üdülőterület rendjéről

14/2016. (III. 29.) önkormányzati rendelet
A vásárokról és a piacokról

16/2017. (V. 19.) önkormányzati rendelete
Az avar és kerti hulladék nyílt téri égetésének helyi szabályairól

A rendeletben szabályozott közigazgatási bírság kiszabására a 2017. évi CXXV. törvény alapján kerül sor.