KÖZVILÁGÍTÁSI HIBABEJELENTÉSEK CSATORNÁI, KAPCSOLATFELVÉTEL EGYÉB ÜGYEKBEN

Az NKM Áramszolgáltató Zrt. kizárólag a lenti elérhetőségek valamelyikén bejelentett hibák esetén tudja vállalni a hibajavítások bejelentéstől számított határidőn belüli teljesítését.

Az NKM Áramszolgáltató Zrt. telefonos ügyfélszolgálata a hét minden napján, a nap 24 órájában fogadja a közvilágítással kapcsolatos hibabejelentéseket.

Telefonos ügyfélszolgálat hibabejelentő vonala:
+36 62 565 881 / 4-es menüpont
(a nap 24 órájában hívható)

Regisztráció nélkül az alább online felületen van lehetőség közvilágítási hibák bejelentésére:
https://www.nkmaram.hu/kozvilagitasi_hibabejelentes/

CSONGRÁD VÁROSI ÖNKORMÁNYZATA VÁROSELLÁTÓ INTÉZMÉNYE

Székhelye: 6640 Csongrád, Bercsényi u. 26/a.
Telefonszám: 63/483-388
Intézményvezető: Dékány Laura

PIAC FENNTARTÁS

Piroska téri piac:
A piac árusító területe a Piroska János térnek az Ady E. utca, a Szent Imre utca és Szőlőhegyi utca által határolt, kerítéssel bekerített része, beleértve az Ady E. utca 36. épület volt udvara,

Nem árusításra szolgáló területe az Ady Endre és Szent Imre utcáknak a térhez kapcsolódó szakaszán a kialakított gépjárműparkolók területe, a Bercsényi utca és a Bocskai utca piac felől eső gépjárműparkolónak kialakított területe és a Szőlőhegyi utca piachoz kapcsolódó szakaszán a kerékpártárolók és a gépjárműparkolók területe

Nyitvatartási ideje:
– kedden és pénteken április 1-től szeptember 30-ig 10.00-18.00 óráig
   október 1-től március 31-ig 12.00-17.00 óráig
– szerdán és szombaton április 1-től szeptember 30-ig 5.00-13.00 óráig
   október 1-től március 31-ig 6.00-13.00 óráig
– minden hónap harmadik vasárnapján, 8.00 órától – 12.00 óráig használtcikk vásár kerül megtartásra.

 

CSONGRÁDI HULLADÉKUDVAR

Székhelye: 6640 Csongrád, Kéttemető út 3670/1 hrsz.

A szelektíven gyűjtött, veszélyes és nem veszélyes hulladékokat a hulladékgyűjtő udvarokban is el lehet helyezni. A hulladékudvar igénybevétele minden olyan magánszemély számára térítésmentes, aki fel tudja mutatni a lakcímigazoló kártyáját, illetve a befizetett hulladékszállítási számlát igazoló bizonylatot (csekk, átutalási megbízás másolata). A hulladékgyűjtő udvar kapujában információs tábla tájékoztatja a beszállítót az elhelyezhető hulladékfajtákról és mennyiségekről, valamint a létesítmények elhelyezkedéséről, a nyitvatartási rendről.

hétfő                    zárva
kedd                    zárva
szerda                 zárva

csütörtök            08:00 – 16:00
péntek                 08:00 – 16:00
szombat              zárva
vasárnap             zárva

 Az évi egy alkalommal elhelyezhető hulladékok fajtái:

Nem veszélyes hulladékok

Veszélyes hulladékok

lomhulladék (pl. bútorfélék, textilhulladék) – max 1 m3/év

fáradt olaj, használt sütő zsiradék és göngyölegei – max. 100 kg/év

lakossági építési törmelék – 1 m3/év

festék, tinta, ragasztó, gyanta, oldószer – max. 100 kg/év

üveg hulladék (pl. befőttes, szörpös, italos üvegek stb.)

növényvédő szerek, festékek maradékai és göngyölegei – max. 100 kg/év

papír hulladék (pl. újságok, füzetek, könyvek, hullámpapír, csomagolópapír, szórólapok, karton)

lejárt szavatosságú gyógyszerek – max. 100 kg/év

műanyag hulladék (pl. hungarocell, PET palack, nejlon zacskó)

fénycső, izzó – max 100 kg/év

italos kartondobozok (tetra pack csomagolás: üdítős, tejes doboz)

szárazelem (pl. gombelem, ceruzaelem) – max 100 kg/év

elektronikai hulladék (pl.: háztartási kisgép, nagygép, irodatechnika, szórakoztató elektronika, barkácsgép stb.) – max. 200 kg/év

veszélyesnek minősülő elektronika (Tv, monitor, hűtőberendezés) – max. 100 kg/év

személyautó gumiabroncs – 1 garnitúra/év

akkumulátor max 100 kg/év

zöld hulladék (pl. levágott fű, nyesedék, lomb) – 1 m3/év

Tájékoztató a biológiailag lebomló hulladékgyűjtés rendjéről.

Az FBH-NP Nonprofit KFT a biológiailag lebomló hulladékot díjmentesen gyűjti be a cég által biztosított biológiailag lebomló zsákban és/vagy egy kévényi mennyiségben Csongrád területén.

A biológiailag lebomló hulladék gyűjtés során az ingatlanoknál kertekben, udvarokban, konyhában keletkező minden szerves anyagtartalmú hulladék elszállítása történik. A biológiailag lebomló hulladékot (fűkaszálékot, falevelet, lágyszárú növényeket, háztartásban, éttermekben, kiskereskedelmi egységekben keletkező konyhai és élelmiszermaradékot) a díjmentesen biztosított biológiailag lebomló zsákban, illetve maximum 70 cm hosszú 50 cm átmérőjű kötegekben (maximum 0,5 m3) kévékbe kötve az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek a gyűjtési napon reggel 7 óráig kérjük kihelyezni és az elszállítás időpontjáig az ingatlan előtt kint hagyni, oly módon, hogy azt a begyűjtést végző gépjármű meg tudja közelíteni és kézi erővel mozgatható legyen.

Amennyiben a biológiailag lebomló hulladékot nem ilyen formában helyezik ki, vagy ha kommunális hulladékkal keveredik, akkor a biológiailag lebomló hulladék járattal nem szállítják el!

Kihelyezhető biológiailag lebomló hulladékok:
Kerti hulladék:
– maximum 70 cm hosszú 50 cm átmérőjű kötegekben: faág, fanyesedék, gally
– műanyag zsákokban vágott fű, vágott virág, falevél, lágyszárú növény, virágágyi növények, kezeletlen kéregdarabok, egyéb apró zöldhulladék
Udvari hulladék:
– fűrészpor, faforgács, száraz szalma
Konyhai hulladék:
– zöldség- és gyümölcsmaradványok, kávézacc, tealevelek, tojáshéj, egyéb növényi származékok, élelmiszer-maradék

Kérjük, ne helyezzenek ki a biológiailag lebomló hulladék gyűjtés során állati ürüléket vagy azzal szennyezett anyagot.

A biológiailag lebomló hulladékok aprítás és komposztálás után hasznosításra kerülnek. Az elkészült komposztot a Tisztelt Érdeklődők a Regionális Hulladéklerakókban (Vaskút, Kiskunhalas, Felgyő) beszerezhetik.

Amennyiben a biológiailag lebomló hulladékos zsák települési szilárd hulladékot is tartalmaz, a hulladék nem kerül a jelen gyűjtés keretében elszállításra, ennek tényéről az ingatlantulajdonos írásbeli tájékoztatást kap.

A FBH-NP Nonprofit Kft. 2021. július 1. -december 31-ig terjedő időszakra szállítási alkalmanként 2 db, tehát összesen 26 db zsákot(zöld színű, emblémás)díjmentesen biztosít, mely mennyiség ezen időszakban szabadon fel-használható. A zsákokat az Önhöz legközelebb eső ügyfélszolgálati irodában áll módjában átvenni nyitvatartási időben. Az átvételre, további szombati időpontokat biztosítunk, melyeknek helyszínéről és időpontjáról későbbiekben tájékoztatást nyújtunk. Szükség esetén további zsákokat az alábbi értékesítési helyeken lehet beszerezni átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása ellenében az ingatlanhasználó, vagy meghatalmazottja, a közszolgáltatás számlafizetője nevére. A zsák átvételéhez személyes okmányok szükségesek, mivel a közszolgáltatás ellenértéke (kommunális többlethulladékos zsák árával meg-egyező: 289 Ft +ÁFA/db), utólag a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. által kerül kiszámlázásra.

Szállítási alkalmanként tehát kizárólag a biztosított mennyiség erejéig zöld színű emblémás, valamint „korlátlan” mennyiségű megvásárolt kék színű emblémás zsák helyezhető ki.

A biológiailag lebomló hulladék gyűjtésének napja megegyezik a kommunális edény ürítésének napjával.

 

 

 

A gyepmesteri telep Csongrádon az elkerülő út mellett, a Szentesi és a Felgyői körforgalom között található.

Nyitvatartása: 7-14:30-ig

Gyepmester neve és telefonszáma: Gulyás Sándor – 06 20/777-8335

Együttműködő szervezet: Kóbor mancsok Mentéséért Alapítvány (Sipos Olga – 20/489-8966)

Férőhely: 11 kennel.

A gyepmesteri telepre elsősorban a város belterületéről, közterületről befogott kutyák kerülnek. A chip leolvasását követően a gazda értesítése vagy a kutya telepen való elhelyezése történik. Amennyiben az eb transzponderrel nincs ellátva, úgy 2 hét karantén után oltva, chipezve fogadható örökbe a telepről, az Alapítvánnyal egyeztetve.

A telepre kutyát kizárólag jegyzői engedéllyel lehet leadni: oltva, chipezve, haláleset, költözés vagy egészségügyi okok miatt. Egyéb esetben az elhelyezés érdekében az Alapítvány közvetlen segítsége kérhető.

Az Alapítvány állatmentő munkájával 3 éve segíti a gyepmesteri telepet.

A telepre bekerülő kutyusok fotói a következő oldalon találhatóak: www.facebook.com