KEDVTELÉSBŐL TARTOTT ÁLLATOK

Helyi szabályok:

Közterületen tilos kóbor állatot vagy vadállatot etetni.

A tiszai védtöltés Attila utcai körforgalmától a Körös-toroki üdülőterület szennyvíztisztító teleppel szembeni feljárójáig terjedő szakaszán (csongrádi 0737 hrsz., 05 hrsz.) ebet kizárólag pórázon lehet vezetni.

Ellenőrzés:

Aki a helyi szabályokat megszegi – amennyiben cselekménye nem minősül bűncselekménynek, szabálysértésnek, vagy más jogszabály által nevesített hatóság által feladatkörében eljárva hatósági eljárásban szankcionált cselekménynek. – közigazgatási bírsággal vagy helyszíni bírsággal sújtható.

Közigazgatási bírság felső határa: 100.000,- Ft
Helyszíni bírság felső határa: 50.000,- Ft