PARKOK, JÁTSZÓTEREK ZÖLDTERÜLETEK

Az elmúlt évek során az Európai Unió támogatásával játszótereink, parkjaink nagy része megújult. A Képviselő-testület a felsőbb jogszabályok mellett saját hatáskörben is gondoskodott a tereink, parkjaink, a fák és a zöldterületek védelméről, figyelembe véve az egészséges környezethez való jogot. A településkép védelme érdekében az egyes ingatlanok és az ingatlanok előtti közterületek tisztántartásával kapcsolatos rendelkezések betartásának ellenőrzése is fontos feladatkörünk.

Mire figyeljünk?

 1. Tartózkodjunk a szemeteléstől, akadályozzuk meg a szennyeződést:
 • Szabálysértést követ el, aki közterületen, közlekedési eszközön szemetel, ezeket beszennyezi, vagy közterületen engedély nélkül rak le, helyez el települési hulladékot. Hulladékot tilos kukák mellé elhelyezni.
 • Az ingatlan melletti közterületi járdát rendszeresen le kell tisztítani.
 • Tilos a járdán lévő hulladékot a járdát szegélyező parksávba, a csapadékvíz-elvezető rendszerbe és annak műtárgyaiba valamint az úttestre seperni.
 • Közterületi tárgyak, úttest, járda, falak engedély nélküli feliratozása, firkálása, festékkel vagy más anyaggal történő szennyezése tilos.
 • Eldugulás okozására alkalmas, valamint környezetre veszélyes anyagokat a szennyvíz és csapadékcsatornába dobni, önteni, vagy bevezetni tilos.
 • Utcabútorokat beszennyezni és megrongálni tilos
 • Ha a jármű üzemeltetése során a közút, közterület beszennyeződik, a jármű üzembentartója köteles a szennyeződés eltávolításáról azonnal gondoskodni.
 • Építési, bontási vagy felújítási munkálatokkal érintett ingatlan tisztántartása, a keletkezett por és szenny elterjedését meg kell akadályozni, az építőanyagot úgy kell tárolni, hogy az ne szennyezze a közterületet.
 1. Védendő zöldterületek, fasorok, fák
 • Egybefüggő zöldterületen ne parkoljunk!
 • Közterületen álló fát kivágni – pótlási kötelezettség mellett – a Polgármesteri Hivatal engedélyével lehet.
 • Kiemelten védendő fasorokat, fákat kivágni – az élet- és vagyonbiztonság érdekében történő, és a természetes elhalás miatti fakitermelés kivételével – tilos.

Városunkban kiemelten védendő összefüggő zöldterületek:

Kossuth tér, Szentháromság tér, Dózsa Gy. tér, Piroska J. tér, Szent Rókus tér, Önkormányzat udvarában lévő park, Körös-toroki üdülőterület, Vasút Állomás előtti park, Ifjúság tér.

Védendő fasorok, fák:

Fő utcai platánsorok, Csemegi K. utcai kettős fasor, Kereszt és Dob u. fasorok, József A. utca 33. sz. előtti platán fa, Kis-Tisza utcai 4. sz. alatti kőrisfa, Hunyadi – Dózsa Gy. téri platán fák, Templom kertben lévő platán fák, Hold utcai platánsor, Réti J. utca 8. sz. telken lévő l db tölgyfa, Szentesi u. 19. sz. előtt l db eperfa, Egyetértés- Szőlőhegyi utca sarkán l db tölgyfa. Városi Gyógyfürdő területén lévő tölgyfák, Gr. Andrássy u. 2/a udvarán lévő fák.